So sánh các bảng liệt kê

Select Your Package

 1. Tạo danh sách
 2. Thanh toán
 3. Hoàn thành

FREE

 • Hạn sử dụng: 30 ngày
 • Tin rao: 10
 • Số lương tin hot: 0
 • Số lượng ảnh: 3

Đồng

30.000

 • Hạn sử dụng: 45 ngày
 • Tin rao: 20
 • Số lương tin hot: 1
 • Số ngày nổi bật: 1
 • Số lượng ảnh: 5

Bạc

90.000

 • Hạn sử dụng: 60 ngày
 • Tin rao: 60
 • Số lương tin hot: 2
 • Số ngày nổi bật: 1
 • Số lượng ảnh: 8

Vàng

210.000

 • Hạn sử dụng: 75 ngày
 • Tin rao: Danh sách không giới hạn
 • Số lương tin hot: 3
 • Số ngày nổi bật: 2
 • Số lượng ảnh: 12